Guida stisykling

Forespørsel

Våre guidar viser deg dei beste spottane, dei hemmelege stiane, og den flotte naturen rundt. Men du må ikkje seie det til nokon, for det er framleis ei hemmelegheit. Terrenget i Nordfjord er svært godt egna for stisykling. 
 

Eit eige samfunn har vakse opp rundt stisykling i Gloppen, og vi kan dermed tilby både erfarne og dyktige guidar som er flinke både til å finne eigna stiar til gruppa, og til å formidle naturopplevingane. Eit stisykkel-senter med bærekraftige stiar og eigen klatresti er under utvikling på Vereide. Stiane kan nyttast uansett ver, og er godt egna til nybegynnarar. Det store talet på gode sykkelstiar gir oss høve til å velje den perfekte stien til kvar gruppe.

 

Oppmøte: Intersport Sandane
Transport: Vi køyrer i lag til startstaden
Kle og sko: Sykkelsko eller joggesko, treningskle 
Lengde: 4 timar

Utstyr: Ta med deg ein sekk med ekstra klede og litt mat og drikke

Språk: Engelsk og norsk
 

Inkludert: Fulldempa stisykkel, hjelm, knebeskyttar og alboge-beskyttar. Dersom du tek med din eigen sykkel, anbefalar vi sterkt at du nyttar ditt eige sikkerhetsutstyr. 


Ferdigheter, ver og vind er avgjerande for val av tur/løype den aktuelle dagen.

Forespørsel

Vi har massevis av fine sykkelstiar. Guiden bestemmer ei fin rute ut frå tilhøve, vær og gruppe. Men det er lov å kome med ønskje!

Reiserute

  1. Sørstrandsvegen
  2. Sørstrandsvegen
  3. Sørstrandsvegen