Skredkurs - 3 dagar - 19. - 21. februar (vinterferien)

Fra NOK 3'700

Skredkurs for alle som går på topptur eller ferdast i bratt lende, og ønskjer å lære om skred, vær, forhold, kameratredning, og ikkje minst - korleis finne den gode snøen.
3 dagar med naturleg progresjon der vi bygger stein på stein med kunnskap og kjennskap. 

Fra NOK 3'700

Bestill nå!

Innhald

Nøyaktig stad for kurset blir bestemt ut frå snø- og værtilhøve, men vi held oss i utgangspunktet i Gloppen.

Strukturen på dagane er tilnærma lik:

  1. Innleiande teori
  2. Ut på tur for å erfare snø, terreng, vær og kameratredning
  3. Oppsummering
Minste tal deltakarar: 4
Største tal deltakarar: 6

Høydepunkt

Oppmøte:

  • 18.02 kl. 20.00 (kvelden før kurset) på Sandane for ein kjapp prat.

Inkludert:

  • Skredutstyr (sendar/mottakar, spade og søkestang)
  • Dyktig og erfaren tindevegleder
Du ordnar:
  • ​​​​​​Mat og overnatting
  • Skiutstyr
  • Personleg turutstyr som klede, sekk, alpinbriller o.l.