Skredkurs - 3 dagar - 11.-13. januar

Fra NOK 3'700

For deg som går på topptur eller ferdast i bratt lende, og ønskjer å lære om skred, vær, forhold, kameratredning, og ikkje minst - korleis finne den gode snøen.
3 dagar med naturleg progresjon der vi bygger stein på stein med kunnskap og kjennskap. 
Lokal helt Sigurd Felde er internasjonalt godkjent fjellførar og er den som held kurset.

Fra NOK 3'700

Bestill nå!

Innhald

Nøyaktig stad for kurset blir bestemt ut frå snø- og værtilhøve, men vi held oss i utgangspunktet i Gloppen.

Strukturen på dagane er tilnærma lik:

  1. Innleiande teori
  2. Ut på tur for å erfare snø, terreng, vær og kameratredning
  3. Oppsummering
Minste tal deltakarar: 4
Største tal deltakarar: 6

Høydepunkt

Oppmøte:

  • 10.01 kl. 20.00 (kvelden før kurset) på Sandane for ein kaffikopp eller pils og ein kjapp prat.

Inkludert:

  • Skredutstyr (sendar/mottakar, spade og søkestang)
  • Dyktig og erfaren tindevegleder
Ikkje inkludert:
  • ​​​​​​Mat og overnatting
  • Skiutstyr
  • Personleg turutstyr som klede, sekk, alpinbriller o.l.