Klatrekurs: "Fra ute til inne"

Klatrekurs: "Fra inne til ute"

Dette er kurset for deg som har klatra litt inne, men har eit ønskje om å komme deg ut. Det passer og bra for dei som har klatra litt før, men som

treng ei oppfriskning. For å vere med bør du ha "brattkort", "topptaukort", eller tilsvarande kompetanse. Om du er i tvil, er det berre å ta kontakt!

 

På kurset ser vi litt på teknikk og forflytning, men hovudfokuset er handtverket: Rappell ned for å etablere eit topptaufeste, å klatre

på led, dynamisk sikring. Og kva er eigentleg eit sikkert topptaufeste, kva typar boltar finst, kva typar er gode, kan eg bruke eit tre? Dette er blant tinga

 vi skal gjennom.

Målet er å gjere deltakarane sjølvstendige på å klatre ute i klatrefelt.

 

Fokus på kurset:

-Sikring på topptau og ledklatring utandørs

-Klatring på topptau og led utandørs

-Klatreteknikk utandørs

-Etablering av topptaufeste

-"Treing" av toppanker

-Rappellering

 

Dette er utgangspunktet for kurset, men utifrå gruppe og forhold vil vi kunne gjere justeringar.

Vel møtt!

 

Kurset blir hold av Wegge adventures som har NF godkjent intruktørere

For mer innformasjn - https://www.facebook.com/Wegge-Adventures

Route

  1. Gloppen (NO)